Vår integritetspolicy

Integritetspolicy för användare

Du lämnar personuppgifter när du besöker vår webbplats och använder våra olika tjänster. Hos DBI IT prioriterar vi datasäkerheten högt, och i det följande kan du läsa om hur vi hanterar de personuppgifter vi kommer i besittning av när du använder vår webbplats.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

DBI IT A/S
CVR-nr: 36391863
Kvæsthusgade 5F
DK-1251 Köpenhamn K
Danmark

När registrerar DBI IT personuppgifter?

DBI IT registrerar tre typer av personuppgifter om dig när du besöker vår webbplats, beställer dataleveranser med mera:

 • Personuppgifter som du själv anger när du till exempel tecknar en prenumeration på våra tjänster, skapar ett lösenord, när du registrerar dig för våra nyhetsbrev, vill bli kontaktad av oss osv.
 • Teknisk information såsom din IP-adress, detaljer om de undersidor du besöker på vår webbplats samt vilken webbläsare du använder för att visa vår webbplats.
 • Uppgifter som är nödvändiga för att underteckna dokument, inklusive underskrifter, certifikat och tillstånd.

Detta är allmänna personuppgifter i den mening i lagens mening. DBI IT registrerar inte integritetskänsliga personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlas in?

De personuppgifter som DBI IT samlar in kan vara:

 • Namn
 • Företagsadress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Befattning
 • Inloggningsuppgifter
 • Organisationsnummer

Därutöver teknisk information om dina rörelser på våra webbplatser, det vill säga din IP-adress, detaljer om de undersidor du besöker på vår webbplats samt vilken webbläsare du använder för att visa vår webbplats.

Vad använder vi personuppgifterna till?

DBI IT samlar in dina personuppgifter för att kunna ge dig åtkomst till våra tjänster som ditt företag har tecknat abonnemang på samt för att kunna tillhandahålla annan information på vår webbplats och nyhetsbrev via e-post som du har samtyckt till att få. Därutöver samlar DBI IT in dina personuppgifter för användning i interna marknadsundersökningar, riktad marknadsföring och statistik. Endast de personer som samtycker till det kommer att motta e-postmeddelanden eller annan kommunikation från oss med nyhetsbrev, erbjudanden med mera. Du har alltid möjlighet att ange att du inte vill ta emot e-post eller annan information från oss i framtiden.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vi måste ha en rättslig grund för att behandla dina personuppgifter och det kommer att vara en av följande rättsliga grunder:

 • För att kunna tillhandahålla tjänster till dig i enlighet med det tecknade abonnemangsavtalet (artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen).
 • För att fullfölja vårt legitima intresse av att till exempel kunna förstå hur du använder våra tjänster och vår webbplats i syfte att optimera och vidareutveckla våra tjänster (artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen).
 • Inhämtat samtycke för att till exempel skicka nyhetsbrev till dig (artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen).

DBI IT:s utlämnande av dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part om du inte uttryckligen har samtyckt till det. DBI IT använder inte och lämnar inte ut dina personuppgifter i marknadsföringssyfte, inklusive för att skicka ut e-postmeddelanden med reklaminnehåll, såvida du inte har begärt och samtyckt till detta.

DBI IT kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till offentliga myndigheter eller andra i den mån så krävs enligt gällande lagstiftning, eller om DBI IT åläggs att lämna ut personuppgifter av en behörig domstol.

Tredjeland

DBI IT överför inte dina personuppgifter till tredjeland (länder utanför EU/EES).

Behandling hos tredje part

DBI IT kan välja att använda personuppgiftsbiträden, inklusive upplåtare av webbhotell, säkerhet och lagring. Dina personuppgifter kommer därför att lämnas ut till tredje part som DBI IT instruerat att behandla dina personuppgifter för DBI IT:s räkning. Personuppgiftsbiträden behandlar endast dina personuppgifter för de specifika ändamål för vilka personuppgifterna har samlats in.

DBI IT förpliktigar dessa Personuppgiftsbiträden att behandla dina personuppgifter konfidentiellt och att vidta nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot att uppgifter oavsiktligt eller olagligt förstörs, förloras eller försämras, eller kommer till kännedom för obehöriga personer, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med personuppgiftslagstiftningen.

Sidan uppdaterades senast i juni 2023.