Den skandinaviska bilförsäljningen - februari 2024

Rekordlåg försäljning i Norge, nedgång i Danmark och uppgång i Sverige - och precis det motsatta när vi talar om de tre ländernas elektrifiering av bilparkerna. De skandinaviska nyförsäljningssiffrorna för februari är klara och kan bäst betecknas som en påse med både surt, salt og sött godis.

Det fanns ingen utpräglad vårkänsla över registreringssiffrorna i februari. I de skandinaviska länderna var det endast Sverige som upplevde en ökning i antalet nyregistrerade personbilar förra månaden, där de samlade landade 2,1 % över försäljningen i februari 2023.

Annorlunda ser det ut för grannarna i Danmark och Norge, som båda upplevde en svag nedgång jämfört med förra årets februariförsäljning. Danmark landar 3,21 % under februari förra året, medan norrmännen med en nedgång på 0,78 % når en februarinivå som inte har setts lägre i Norge på 15 år - sedan februari 2009.

Och hur gick det med elbilarna?

Även om Norge upplevde en mycket låg februariförsäljning, är de fortfarande dominerande i Skandinavien när det gäller elbilar. 9 av 10 nyregistrerade bilar (90,1 %) i februari var således elektriska.

Ett helt annat bild tecknar sig i Sverige, där drygt 7 av 10 bilköpare fortfarande föredrar bilar med förbränningsmotor. Totalt sett landade andelen elbilar på 27,9 % i februari.

Därmed står det klart att även om det såldes nästan 11 000 fler bilar i Sverige än i Norge, så var det ändå norrmännen som registrerade flest elbilar.

Efter en januari månad där danskarna för första gången upplevde en minskning av andelen registrerade elbilar, är drivkraftstypen åter på spåret med 44,3 % av nyregistreringarna i februari.

Bromsas utvecklingen utan incitament?

Jämför man elbilstalen över de tre länderna, så ser vi tydliga indikationer på hur skiftande incitament påverkar både motivationen att köpa nytt och att köpa el. Den norska modellen är ett mycket bra exempel på detta, men vi ser samma tendenser i både Danmark och Sverige.

Till exempel upplevde Danmark i januari för första gången en avmattning i försäljningen av elbilar - en avmattning som är svår att inte se i ljuset av en förväntad ökning av bottenavdraget för elbilar från den 1 februari. Åtminstone kan man se att januari var den enda månaden som hade den märkbara svängningen.

På samma sätt kan man betrakta utvecklingen i Sverige. Här avskaffade man år 2022 en rad ekonomiska incitament för att välja en elbil, varpå man såg en minskning från en andel elbilar på 51,43 % i december 2022 till endast 28,81 % månaden efter. I denna månad ser vi dessutom att även om antalet nyregistrerade bilar har ökat, har antalet elbilar minskat med hela 14,7 % - samtidigt som antalet bensinbilar har ökat.

Kom ihåg att du alltid kan fördjupa dig ytterligare i siffrorna på Bilstatistik.dk, Bilstatistik.se och OFVstatistikk.no.

Nyregistreringer og elandel

 

 

Nyregistreringer og top 10

Deling av artikelns innehåll:

Deling av siffror och data från artikeln får endast ske med tydlig hänvisning till källan:

Danska data: Bilstatistik.dk

Svenska data: Bilstatistik.se

Norska data: OFV.no

För ytterligare information:

Danmark: Mads Rørvig, Direktör, De Danske Bilimportører, +45 3016 1004, mr@bilimp.dk

Sverige: Andrée Peters, Marknadschef Sverige, DBI IT/Bilstatistik.se, +46 730290096, ap@bilstatistik.se

Norge: Øyvind Solberg Thorsen, Direktör, OFV, +47 959 26 018, ost@ofv.no

Om metoden:

På Bilstatistik.dk, OFVStatistikkk.no och Bilstatistik.se, listas husbilar alltid som en separat kategori och ingår inte i sammanställningen av registreringssiffror för person- och transportbilar, oavsett hur de är registrerade hos nationella myndigheter. Detta gäller för 1 618 enheter i Norge, 2 537 enheter i Sverige och 1 101 enheter i Danmark för hela 2023. Dessa siffror kan tillhandahållas specifikt enligt tillverkarnamnet för husbilsstrukturen genom att kontakta Bilstatistik.se.

Enheter som är registrerade som antingen transport- eller lastbil i sitt land och har en totalvikt upp till 3 500 kg ingår i statistiken som transportbilar, medan enheter med en totalvikt över 3 500 kg ingår som lastbilar. 

Relaterade nyheter

Den skandinaviska bilförsäljningen – juni 2024

Den skandinaviska bilförsäljningen – maj 2024

Den skandinaviska bilförsäljningen – april 2024