Trög skandinavisk bilförsäljning i mars 

Bilåret 2024 har startat lite tungt. Både i Norge, Danmark och Sverige upplevde nybilsförsäljningen röda siffror i mars, och samma gäller om man ser på hela kvartalet. 

Det fanns inte mycket vårkänsla i de skandinaviska nyregistreringstalen i mars. Särskilt på den norska marknaden upplevde man ännu en svår månad med en nyförsäljning som, med 9 750 personbilar, har halverats jämfört med samma månad förra året. Samma månad upplevde Sverige en nedgång på nästan 20 %, medan danskarna klarade sig lite mer nådigt med en nedgång på drygt 6 % jämfört med mars 2023. 

Elbilsförsäljningen: Sverige backar medan Danmark och Norge fortsätter 

Medan elbilarna med en stabil nyregistreringsandel på knappt 90 % fortsätter att dominera i Norge, fortsätter segmentet att vinna terräng i Danmark, där elbilarnas andel av nyregistreringarna bara går åt ett håll. I mars landade elbilsandelen av nyregistreringarna således på 42,1 %, jämfört med 36,5 % året innan. 

Det ser precis motsatt ut för den gröna omställningen av bilparken i Sverige. Där upplevde man i mars en tillbakagång från 42 % i mars 2023 till drygt 36 % i år. En procentuell tillbakagång på mer än 14 %. 

Medan skiftande ekonomiska situationer och politiska incitament naturligtvis kan utgöra en del av förklaringen, ser vi i Sverige också en stor köparlojalitet när det gäller de traditionella svenska märkena, och bland dessa ser vi främst plug-in-hybrider representerade på de svenska topplistor. 

Låga försäljningssiffror och föränderliga elbiltrender under första kvartalet 

Sammanfattningsvis blev första kvartalet också en ganska tråkig historia över de tre skandinaviska marknaderna. Medan Norge har upplevt den mest dramatiska nedgången - en minskning med hela 22 % jämfört med förra året, vilket samtidigt bör ses i ljuset av att man år 2023 upplevde rekordlåga försäljningssiffror. 

Det gick inte lika illa i varken Danmark eller Sverige, som under första kvartalet har upplevt en något mer blygsam nedgång i nyregistrerade personbilar på respektive 7,5 % i Danmark och 4,7 % i Sverige. 

Ser vi däremot på elektrifieringen under första kvartalet, så ser det lite annorlunda ut vad gäller kapplöpningens vinnare och förlorare... 

Det kommer nog att dröja lång tid innan Danmark, Sverige (eller något annat land i världen) kan konkurrera med Norges elbilandelar, som har varit markanta under många år, men både på den danska och den svenska marknaden ser vi anmärkningsvärda utvecklingar när det gäller elbilsparken. 

Medan den danska andelen har ökat från 29,1 % under första kvartalet 2023 till 41,1 % året efter, har den svenska marknaden under samma period upplevt en tillbakagång på nästan 5 %. 

Och vad händer med elbilarna i resten av Europa? 

Medan Skandinavien, med elbilspionjären Norge i spetsen, är ledare när det gäller den europeiska elektrifieringen, ser vi en mer dämpad utveckling i ett samlat Europa, där förbränningsmotorn fortfarande har goda förutsättningar (och marknadsandelar). 
 
De stora bilproducerande länderna som Tyskland och Frankrike har långt ifrån upplevt en lika markant utveckling för elbilarna och kanske av den anledningen ser vi också flera av de stora bilproducenterna som går bort från strategin om en snabb utfasning av bilar med förbränningsmotor till förmån för att prioritera en mer gradvis infasning av elbilarna. 

Nyregistreringer og drivkraft - marts

Deling av artikelns innehåll

Deling av siffror och data från artikeln får endast ske med tydlig hänvisning till källan:

Danska data: Bilstatistik.dk

Svenska data: Bilstatistik.se

Norska data: OFV.no

Relaterade nyheter

Den skandinaviska bilförsäljningen – juni 2024

Den skandinaviska bilförsäljningen – maj 2024

Den skandinaviska bilförsäljningen – april 2024